คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » เปิดรังของรัก » กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

ห้องสนทนา หัวข้อ : กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

โดยข้อความ
weerawitหัวข้อ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : 21 ธันวาคม 2011, 13:30:04

User Avatar

กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 มีทั้งหมดเพียง ๓๐ องค์

Top
weerawitความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : 21 ธันวาคม 2011, 14:11:21

User Avatar

กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 มีทั้งหมดเพียง ๓๐ องค์ ใช้แบบพิมพ์เดียวกับ พระกริ่งฉลองพระชนม์ ปี 2483 แต่ตอกโค้ต ฉัตร ๓ ชั้น ไว้ด้านหลัง

Top
peter2008ความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : 23 ธันวาคม 2011, 17:01:06

User Avatar

เสียดายจังที่ภาพไม่ค่อยชัด.....

อยากเห็นกระแสเนื้อ.....มากๆ

ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรครับท่าน

Top
weerawitความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : 24 ธันวาคม 2011, 5:48:27

User Avatar

จะพยายาม ลงภาพใหม่ครับ ลงภาพยากเหลือเกืน

Top
weerawitความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : 24 ธันวาคม 2011, 5:39:29

User Avatar

ภาพที่ สีเนื้อพระ เหมือนองค์จริงมากที่สุดครับ

Top
weerawitความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : 24 ธันวาคม 2011, 6:10:04

User Avatar

ภาพที่ สีเนื้อพระ เหมือนองค์จริงมากที่สุดครับ

Top
sidtadความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : 24 ธันวาคม 2011, 11:44:18

User Avatar

ผมก็ขอรอชมภาพแบบชัดๆด้วยคนนะครับ  /sidtad

Top
weerawitความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : 26 ธันวาคม 2011, 6:24:20

User Avatar

ภาพที่ สีเนื้อพระ เหมือนองค์จริงมากที่สุดครับ

Top
weerawitความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : 26 ธันวาคม 2011, 6:40:02

User Avatar

อาจารย์  และ  ครับ ช่วยวิจารณ์ ภาพมาใหม่ ครับ

Top
weerawitความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : 26 ธันวาคม 2011, 6:20:08

User Avatar

ลืมปัดฝุ่นที่ผิวพระครับ

Top