คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » เปิดรังของรัก » กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

ห้องสนทนา หัวข้อ : กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

โดยข้อความ
weerawitหัวข้อ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : Dec. 21, 2011, 1:30 p.m.

User Avatar

กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 มีทั้งหมดเพียง ๓๐ องค์

Top
weerawitความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : Dec. 21, 2011, 2:11 p.m.

User Avatar

กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 มีทั้งหมดเพียง ๓๐ องค์ ใช้แบบพิมพ์เดียวกับ พระกริ่งฉลองพระชนม์ ปี 2483 แต่ตอกโค้ต ฉัตร ๓ ชั้น ไว้ด้านหลัง

Top
peter2008ความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : Dec. 23, 2011, 5:01 p.m.

User Avatar

เสียดายจังที่ภาพไม่ค่อยชัด.....

อยากเห็นกระแสเนื้อ.....มากๆ

ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรครับท่าน

Top
weerawitความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : Dec. 24, 2011, 5:48 a.m.

User Avatar

จะพยายาม ลงภาพใหม่ครับ ลงภาพยากเหลือเกืน

Top
weerawitความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : Dec. 24, 2011, 5:39 a.m.

User Avatar

ภาพที่ สีเนื้อพระ เหมือนองค์จริงมากที่สุดครับ

Top
weerawitความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : Dec. 24, 2011, 6:10 a.m.

User Avatar

ภาพที่ สีเนื้อพระ เหมือนองค์จริงมากที่สุดครับ

Top
sidtadความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : Dec. 24, 2011, 11:44 a.m.

User Avatar

ผมก็ขอรอชมภาพแบบชัดๆด้วยคนนะครับ  /sidtad

Top
weerawitความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : Dec. 26, 2011, 6:24 a.m.

User Avatar

ภาพที่ สีเนื้อพระ เหมือนองค์จริงมากที่สุดครับ

Top
weerawitความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : Dec. 26, 2011, 6:40 a.m.

User Avatar

อาจารย์  และ  ครับ ช่วยวิจารณ์ ภาพมาใหม่ ครับ

Top
weerawitความคิดเห็น: ตอบกลับ: กริ่งพุทธนิมิต สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี 2484 โค้ตฉัตร

เมื่อ : Dec. 26, 2011, 6:20 a.m.

User Avatar

ลืมปัดฝุ่นที่ผิวพระครับ

Top