คุณอยู่ที่ » กระดานประมูล » พระเนื้อผง - เนื้อว่าน » ** เคาะเดียว พระผงนาคปรก รพช ปี 2529 หลวงปู่เทศน์อธิฐานจิต ***พร้อมกล่องเดิม 1

ชื่อพระเครื่อง : ** เคาะเดียว พระผงนาคปรก รพช ปี 2529 หลวงปู่เทศน์อธิฐานจิต ***พร้อมกล่องเดิม 1

ชื่อพระเครื่อง : ** เคาะเดียว พระผงนาคปรก รพช ปี 2529 หลวงปู่เทศน์อธิฐานจิต ***พร้อมกล่องเดิม 1

** เคาะเดียว พระผงนาคปรก รพช ปี 2529 หลวงปู่เทศน์อธิฐานจิต ***พร้อมกล่องเดิม 1

** เคาะเดียว พระผงนาคปรก รพช ปี 2529 หลวงปู่เทศน์อธิฐานจิต ***พร้อมกล่องเดิม 1
พร้อมกล่อง

** เคาะเดียว พระผงนาคปรก รพช ปี 2529 หลวงปู่เทศน์อธิฐานจิต ***พร้อมกล่องเดิม 1

ชื่อพระเครื่อง ** เคาะเดียว พระผงนาคปรก รพช ปี 2529 หลวงปู่เทศน์อธิฐานจิต ***พร้อมกล่องเดิม 1   ip-address
แบ่งปัน
รายละเอียด

** เคาะเดียว พระผงนาคปรก รพช ปี 2529 หลวงปู่เทศน์อธิฐานจิต ***พร้อมกล่องเดิม 1

เนื่องด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าของท่านเลขาธิการ รพช. นายทวี ชูทรัพย์ ที่จะเห็นชาว รพช. ทุกคน มีศูนย์รวมของจิตใจร่วมกันอยู่ ณ สิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าสูง สิ่งนั้นคือ **พระสมเด็จ รพช. ทวิทศวรรษ**
ดัง นั้น ด้วยจิตอธิฐานที่ตั้งมั่นของท่านเลขาธิการ รพช. ในวันที่ 25 เมษายน 2528 ท่านได้อธิษฐานขอพลังอานุภาพของ องค์พระสมเด็จ รพช. จงมีแต่ชาว รพช. ใน 3 ประการ
1. ปรารถนาที่จะเห็นชาว รพช. เคารพกราบไหว้ในสิ่งเดียวกัน
2. ปรารถนาในความสามัคคีร่วมกัน และให้อภัยต่อกันเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
3. มีพลังอานุภาพแห่งความเมตตา ให้ ชาว รพช. เป็นผู้รับ-ให้ต่อกัน
วัสดุมวลสารที่นำมาสร้างพระ
***นำดินจากธุลีดินในสังเวชนียสถาน 4 ของประเทศอินเดีย
***ผงธูป-ดอกไม้แห้งของวัดและสถานที่สำคัญแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 73 จังหวัดของประเทศไทย (ในตอนนั้น)
กรุงเทพฯ...วัดพระแก้ว-วัดมหาธาตุ-ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง-วัดบวรนิเวศ-วัดเวฬุราชิน
-กระบี่...ศาลหลักเมือง
-กาญจนบุรี...วัดไชยมงคล-วัดท่ามะขาม
-กาฬสินธุ์...วัดพุทธคยา
-กำแพงเพชร...วัดวังพระธาตุ
-ขอนแก่น...วัดอุดมคงคาคีรีเขต
-จันทบุรี...วัดป่าคลองกุ้ง
-ฉะเชิงเทรา...วัดโสธร
-ชลบุรี...วัดป่าเครือวัลย์
-ชัยนาท...วัดใหม่บำเพ็ญบุญ
-ชัยภูมิ...วัดชัยภูมิวนาราม
-ชุมพร...ศาลกรมหลวงชุมพร
-เชียงราย...วัดเม็งรายมหาราช
-เชียงใหม่...วัดดอยสุเทพ
-ตราด...วัดกลาง
-ตรัง...หลักเมือง
-ตาก...วัดพัฒนาตัวอย่างฯ
-นครนายก...วัดบุญนาครักขิตาราม
-นครปฐม...วัดปฐมเจดีย์
-นครพนม...วัดพระธาตุพนม
-นครราชสีมา...วัดป่าสาลวัน-อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี(ย่าโม)
-นครศรีธรรมราช...วัดมหาธาตุวรวิหาร
-นครสวรรค์...วัดโพธิ์ธาราม
-นนทบุรี...วัดโปรดเกศ
-นราธิวาส...วัดประชาภิรมย์
-น่าน...วัดพระธาตุแช่แห้ง
-บุรีรัมย์...วัดโพธิ์ทอง
-ปทุมธานี...วัดบางกระดี
-ประจวบคีรีขันธ์...วัดเกาะหลัก
-ปราจีนบุรี...วัดหลวงปรีชากูล
-ปัตตานี...วัดช้างไห้
-พระนครศรอยุธยา...วัดโคกช้าง
-พะเยา...วัดศรีโคมคำ
-พิจิตร...วัดชาละวัน
-พิษณุโลก...วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(พระพุทธชินราช)
-เพชรบูรณ์...วัดวังพิกุลวราราม
-เพชรบุรี...วัดเขาวัง
-แพร่...วัดพระธาตุช่อแฮ
-พังงา...วัดสราภิมุข
-พัทลุง...พระพุทธนิโรคันตรายชัย
-ภูเก็ต...วัดฉลอง-วัดพระนางสร้าง
-มุกดาหาร...วัดศรีมงคลใต้
-มหาสารคาม...วัดกุญชรวนาราม
-แม่ฮ่องสอน...วัดพระธาตุดอยกองมู
-ยะลา...วัดพุทธภูมิ
-ยโสธร...วัดศรีธรรมาราม
-ร้อยเอ็ด...วัดประชาคมวนาราม
-ระนอง...วัดอุปนันทาราม
-ระยอง...วัดเพินสมบูรณ์-วัดโพธิ์ทองพุทธราม-วัดหนองกระท้อง-วัดป่าชลธาร
-ราชบุรี...วัดบ้านโป่ง
-ลพบุรี...วัดใหม่จำปาทอง
-ลำปาง...วัดพระธาตูลำปางหลวง
-ลำพูน...วัดพระธาตุหริภุญไชย
-เลย...วัดศรีสุทธาวาส
-ศรีษะเกษ...วัดเจียงอีศรีมังคลาราม
-สกลนคร...วัดป่าสุทธาวาส
-สงขลา...วัดชัยมงคล
-สตูล...วัดหน้าเมือง
-สมุทรสาคร...ศาลหลักเมือง
-สมุทรสงคราม...วัดเพชรสมุทร
-สมุทรปราการ...วัดไพชยนต์พลเสพย์
-สระบุรี...วัดนายาง
-สิงห์บุรี...วัดพระนอนจักรสีห์
-สุโขทัย...วัดราษฎร์ธานี-วัดพระปรางค์-ดินกำแพงเมืองศรีสัชชนาลัย
-สุพรรณบุรี...วัดพระรูป-วัดป่าเลไลย์-วัดศรีมหาธาตุ-ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
-สุราษฎร์ธานี...วัดบรมราชา
-สุรินทร์...วัดบูรพาราม
-หนองคาย...วัดโพธิ์ชัย(พระใส)
-อ่างทอง...วัดอ่างทองวรวิหาร
-อุบลราชธานี...วัดหนองป่าพง
-อุทัยธานี...วัดอมฤตวารี
-อุดรธานี...วัดถ้ำกลองเพล
-อุตรดิตถ์...วัดท่าถนน

พิธีพุทธาภิเษก
**ประกอบด้วยพระคณาจารย์ผู้ทรงธรรมทั้ง 11 องค์**
-สมเด็จพระญาณสังวร (องค์สังฆราชปัจจุบัน) วัดบวรนิเวศวิหาร จ.กรุงเทพฯ
-หลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล จ.กรุงเทพฯ
-หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังวิเวการาม จ.กาญจนบุรี
-พระครูอรุณจันทรังสี วัดจอมแจ้ง จ.นครพนม
-พระครูสถิตย์เขมคุณ (หลวงพ่อเพชร) วัดกลาง จ.นครพนม
-หลวงพ่อเขมินโทวัดไชยมงคล จ.ลำปาง
-พระครูสุวรรณประดิษฐ์ฐากร วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
-หลวงปู่เทสก์ วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
-หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
-หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
-หลวงปู่หลวง วัดป่าสำราญนิวาศ จ.ลำปาง

ราคาเปิดประมูล 640
เพิ่มขึ้นครั้งละ10
ราคาปัจจุบัน  
ราคาขั้นต่ำ650
วันเปิดประมูลSept. 1, 2013, 9:34 p.m.
วันปิดประมูลSept. 8, 2013, 7:56 a.m.
ผู้ตั้งประมูลณัฐบางรักพระเครื่อง(210)
รายละเอียดการโอน ธนาคาร : กรุงไทย
สาขา : สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ชนะการประมูลbycat(5)
Feedback
ณัฐบางรักพระเครื่อง(210)สถานะ: # goodคำชม

เมื่อ : Sept. 13, 2013, 10:17 p.m.

ณัฐบางรักพระเครื่อง
ผู้ขาย
สุดยอดมากครับ ปิดปุ๋บ โอนปั๋บ (โอนไวมากๆๆๆๆๆๆๆ) อาธยาศัยดีเยี่ยม ขอบคุณมากครับพี่
bycat(5)สถานะ: # goodคำชม

เมื่อ : Oct. 8, 2013, 8 a.m.

bycat
ผู้ซื้อ
ขอบคุณครับ (auto feedback)
ผู้เข้าร่วมราคา
bycat(5)07-09-2013, 07:56:06  
ส่วนของสมาชิก
เหลือเวลาอีกปิดประมูลแล้ว
ราคาปัจจุบัน
ราคาขั้นต่ำ650
รับจำนำพระ
routingsite