คุณอยู่ที่ » กระดานประมูล » หลวงปู่ทิม หลวงพ่อสาคร หลวงพ่อสิน » เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว...

ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว...

ชื่อพระเครื่อง : เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว...

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว ท+ตอกเลข9+กรรมการหมายเลข 580 สร้าง 999 องค์ นำไปติดใต้ฐานพระบูชา ขนาด 9.9 นิ้ว จำนวน 124 เหรียญ เหลือมาจำหน่าย 875 เหรียญ ให้ศูนย์จองของวัด ศูนย์ละ 10 เหรียญ จำนวน 55 ศูนย์

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว ท+ตอกเลข9+กรรมการหมายเลข 580 สร้าง 999 องค์ นำไปติดใต้ฐานพระบูชา ขนาด 9.9 นิ้ว จำนวน 124 เหรียญ เหลือมาจำหน่าย 875 เหรียญ ให้ศูนย์จองของวัด ศูนย์ละ 10 เหรียญ จำนวน 55 ศูนย์

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว ท+ตอกเลข9+กรรมการหมายเลข 580 สร้าง 999 องค์ นำไปติดใต้ฐานพระบูชา ขนาด 9.9 นิ้ว จำนวน 124 เหรียญ เหลือมาจำหน่าย 875 เหรียญ ให้ศูนย์จองของวัด ศูนย์ละ 10 เหรียญ จำนวน 55 ศูนย์

ชื่อพระเครื่อง เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว ท+ตอกเลข9+กรรมการหมายเลข 580 สร้าง 999 องค์ นำไปติดใต้ฐานพระบูชา ขนาด 9.9 นิ้ว จำนวน 124 เหรียญ เหลือมาจำหน่าย 875 เหรียญ ให้ศูนย์จองของวัด ศูนย์ละ 10 เหรียญ จำนวน 55 ศูนย์   ip-address
แบ่งปัน
รายละเอียด

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว ท+ตอกเลข9+กรรมการหมายเลข 580 สร้าง 999 องค์ นำไปติดใต้ฐานพระบูชา ขนาด 9.9 นิ้ว จำนวน 124 เหรียญ เหลือมาจำหน่าย 875 เหรียญ ให้ศูนย์จองของวัด ศูนย์ละ 10 เหรียญ จำนวน 55 ศูนย์ รวม 550 เหรียญ เหลือขึ้นวัด จำนวน 325 เหรียญ (รุ่นเททองหล่อหลวงปู่ทิมปฐมฤกษ์ ) 16 ตุลาคม 2555) + ปลุกเสก 2 พิธี --- 1.พิธีปลุกเสก ในวัดระหารไร่ 2. หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ปลุกเสกเดี่ยว 4 วัน 3 คืน ที่ วัดหนองกรับ พร้อมกล่องเดิมจากวัด

ราคาเปิดประมูล 3840
เพิ่มขึ้นครั้งละ20
ราคาปัจจุบัน  
ราคาขั้นต่ำ4000
วันเปิดประมูลAug. 24, 2013, 5:25 p.m.
วันปิดประมูลAug. 26, 2013, 10:28 p.m.
ผู้ตั้งประมูลAMPM(779)
รายละเอียดการโอน ธนาคาร : กรุงไทย
สาขา : ย่อยศูนย์การค้าระยอง
ผู้ชนะการประมูลred devil11(84)(1)
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม: #1

เมื่อ : Aug. 24, 2013, 12:58 a.m.

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว ท+ตอกเลข9+กรรมการหมายเลข 580 สร้าง 999 องค์ นำไปติดใต้ฐานพระบูชา ขนาด 9.9 นิ้ว จำนวน 124 เหรียญ เหลือมาจำหน่าย 875 เหรียญ ให้ศูนย์จองของวัด ศูนย์ละ 10 เหรียญ จำนวน 55 ศูนย์

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว ท+ตอกเลข9+กรรมการหมายเลข 580 สร้าง 999 องค์ นำไปติดใต้ฐานพระบูชา ขนาด 9.9 นิ้ว จำนวน 124 เหรียญ เหลือมาจำหน่าย 875 เหรียญ ให้ศูนย์จองของวัด ศูนย์ละ 10 เหรียญ จำนวน 55 ศูนย์

รายละเอียดเพิ่มเติม: #2

เมื่อ : Aug. 24, 2013, 12:58 a.m.

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว ท+ตอกเลข9+กรรมการหมายเลข 580 สร้าง 999 องค์ นำไปติดใต้ฐานพระบูชา ขนาด 9.9 นิ้ว จำนวน 124 เหรียญ เหลือมาจำหน่าย 875 เหรียญ ให้ศูนย์จองของวัด ศูนย์ละ 10 เหรียญ จำนวน 55 ศูนย์

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว ท+ตอกเลข9+กรรมการหมายเลข 580 สร้าง 999 องค์ นำไปติดใต้ฐานพระบูชา ขนาด 9.9 นิ้ว จำนวน 124 เหรียญ เหลือมาจำหน่าย 875 เหรียญ ให้ศูนย์จองของวัด ศูนย์ละ 10 เหรียญ จำนวน 55 ศูนย์

รายละเอียดเพิ่มเติม: #3

เมื่อ : Aug. 24, 2013, 12:58 a.m.

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว ท+ตอกเลข9+กรรมการหมายเลข 580 สร้าง 999 องค์ นำไปติดใต้ฐานพระบูชา ขนาด 9.9 นิ้ว จำนวน 124 เหรียญ เหลือมาจำหน่าย 875 เหรียญ ให้ศูนย์จองของวัด ศูนย์ละ 10 เหรียญ จำนวน 55 ศูนย์

รายละเอียดเพิ่มเติม: #4

เมื่อ : Aug. 24, 2013, 12:58 a.m.

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว ท+ตอกเลข9+กรรมการหมายเลข 580 สร้าง 999 องค์ นำไปติดใต้ฐานพระบูชา ขนาด 9.9 นิ้ว จำนวน 124 เหรียญ เหลือมาจำหน่าย 875 เหรียญ ให้ศูนย์จองของวัด ศูนย์ละ 10 เหรียญ จำนวน 55 ศูนย์

เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ย้อนยุค ปี 55 เนื้อตะกั่วไม่ตัดปีก กรรมการ ตอกโค๊ตตัว ท+ตอกเลข9+กรรมการหมายเลข 580 สร้าง 999 องค์ นำไปติดใต้ฐานพระบูชา ขนาด 9.9 นิ้ว จำนวน 124 เหรียญ เหลือมาจำหน่าย 875 เหรียญ ให้ศูนย์จองของวัด ศูนย์ละ 10 เหรียญ จำนวน 55 ศูนย์

CCC--- เหรียญสตางค์ โสฬสเนื้อทองแดงผิวไฟ ตอกโค๊ตเต็ม ปี 33 หลังยันต์ห้า หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

รายละเอียดเพิ่มเติม: #5

เมื่อ : Aug. 24, 2013, 12:58 a.m.

กระทู้โสฬส ยกเลิกนะครับ

Feedback
AMPM(779)สถานะ: # goodคำชม

เมื่อ : Aug. 30, 2013, 3:40 p.m.

AMPM
ผู้ขาย
RG 6457 9652 9 TH
red devil11(84)(1)สถานะ: # goodคำชม

เมื่อ : Aug. 30, 2013, 12:18 p.m.

red devil11
ผู้ซื้อ
โอนเงินให้แล้วนะครับ
ผู้เข้าร่วมราคา
red devil11(84)(1)25-08-2013, 22:28:07  
ส่วนของสมาชิก
เหลือเวลาอีกปิดประมูลแล้ว
ราคาปัจจุบัน
ราคาขั้นต่ำ4000
รับจำนำพระ
routingsite