คุณอยู่ที่ » กระดานประมูล » พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ » เคาะเดียวเท่าราคาจอง!!!!! พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ภปร จุฬาลงกรณ์ ปี 2550 เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร...

ชื่อพระเครื่อง : เคาะเดียวเท่าราคาจอง!!!!! พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ภปร จุฬาลงกรณ์ ปี 2550 เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร...

ชื่อพระเครื่อง : เคาะเดียวเท่าราคาจอง!!!!! พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ภปร จุฬาลงกรณ์ ปี 2550 เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร...

เคาะเดียวเท่าราคาจอง!!!!! พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ภปร จุฬาลงกรณ์ ปี 2550 เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร พร้อมกล่องเดิมครับ

เคาะเดียวเท่าราคาจอง!!!!! พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ภปร จุฬาลงกรณ์ ปี 2550 เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร พร้อมกล่องเดิมครับ

เคาะเดียวเท่าราคาจอง!!!!! พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ภปร จุฬาลงกรณ์ ปี 2550 เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร พร้อมกล่องเดิมครับ

เคาะเดียวเท่าราคาจอง!!!!! พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ภปร จุฬาลงกรณ์ ปี 2550 เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร พร้อมกล่องเดิมครับ

เคาะเดียวเท่าราคาจอง!!!!! พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ภปร จุฬาลงกรณ์ ปี 2550 เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร พร้อมกล่องเดิมครับ

เคาะเดียวเท่าราคาจอง!!!!! พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ภปร จุฬาลงกรณ์ ปี 2550 เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร พร้อมกล่องเดิมครับ

โหวตข้อความเมื่อโดย
ภาพไม่ค่อยชัด ออกบัตรได้มั้ยครับFeb. 10, 2013, 8:23 p.m.
ชื่อพระเครื่อง เคาะเดียวเท่าราคาจอง!!!!! พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ภปร จุฬาลงกรณ์ ปี 2550 เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร พร้อมกล่องเดิมครับ   ip-address
vote แท้ 0, เก๊ 0, อืื่นๆ 1
แบ่งปัน
รายละเอียด

 

พระสวยกล่องเดิม เนื้อนวะโลหะเต็มสูตร เจตนาการสร้างดี ชนวนมวลสารดี พิธีดี ตอนนี้พระเริ่มกลับดำแล้วครับ ท่านที่หาพระกริ่งนวโลหะ ดีๆไว้ใช้สักองค์ไม่ควรมองข้ามครับ ถ้าชอบเคาะเลยครับ เคาะเดียวครับ จองมา ๒๙๙๙ บาทครับ

ประวัติการจัดสร้าง

          พระ กริ่ง วัตถุมงคลที่เป็นที่นิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อตามคติมหายานว่า พระกริ่ง คือ พระพุทธปฏิมากรรมรูปพระพุทธเจ้านามว่า พระไภษัชคุรุ หรือ พระหมอ ผู้บูชาพระกริ่งสามารถขอพรจากพระไภษัชคุรุได้โดยตั้งจิตอธิษฐาน พร้อมเขย่าองค์พระกริ่งให้เกิดเสียงดังกังวาล พระไภษัชคุรุ

ก็จะ ทรงได้ยิน และประทานสิ่งที่ได้อธิษฐานขอไว้ พร้อมทั้งประทานความรุ่งโรจน์ และปกป้องภยันตรายให้แก่บุคคลผู้นั้น ตามที่ปรารถนาทุกประการ

ปี ๒๕๕๐ นับเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กอปรกับเป็นโอกาส ครบรอบ ๙๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดสร้าง พระกริ่งพระชัยวัฒน์ ภ.ป.ร. ขึ้น ตามตำรับการสร้างพระกริ่งแต่โบราณกาล เพื่อจัดหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และสมทบกองทุน จุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          การจัดสร้าง พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ ภ.ป.ร. ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ได้ใช้หลักการจัดสร้างตาม ตำราการสร้างพระกริ่งโบราณ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย สมเด็จพระพนรัต วัดป่าแก้ว พระอาจารย์ใน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และได้ตกทอดมาจนถึงสมัย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ผู้สร้าง พระกริ่งปวเรศฯ สุดยอดของพระกริ่งของไทย โดยใช้ธาตุ ๙ ชนิด เป็นมวลสาร ที่เรียกว่า "นวโลหะ"อัน ประกอบด้วย ชิน ๑, จ้าวน้ำเงิน ๑, เหล็กละลายตัว ๑, บริสุทธิ์ ๑, ปรอท ๑, สังกะสี ๑, ทองแดง ๑, เงิน ๑ และทองคำ ๑ ซึ่งตามตำราโบราณาจารย์ เชื่อกันว่า มีพุทธคุณเป็นเลิศในด้านมหาอำนาจ และความเจริญด้วยลาภ ยศ สักการะ

นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ภ.ป.ร." ประดิษฐานที่ด้านหลังพระกริ่ง และพระชัยวัฒน์ทุกองค์

นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเททองเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดต้นกำเนิดสุดยอดพระกริ่งของไทย

          สำหรับ ชนวนมวลสาร และแผ่นลงอักขระนั้นมีครบสูตรทุกอย่าง รวมทั้งชนวนพระกริ่งรุ่นสำคัญๆ ของเมืองไทย อาทิ ชนวนพระกริ่งหลวงปู่โต๊ะ รุ่นเป็งยัง และรุ่นอื่นๆ อีกมากมาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดประกอบพิธีมหา พุทธาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ อีก ๒ ครั้ง ครั้งแรกจัดที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เวลา ๑๕.๑๕ น. โดยมีพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ นั่งปรกอธิษฐานจิตตลอดปี

พระกริ่งพระชัยวัฒน์ ภ.ป.ร. นับเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่ ได้จัดสร้างขึ้นในปีมหามงคล ๒๕๕๐ ด้วยเนื้อหามวลสารอันศักดิ์สิทธิ์ตามแบบโบราณมากมาย และยังได้รับพระราชทานให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ "ภ.ป.ร."ประดิษฐานไว้ที่องค์พระอีกด้วย จึงนับเป็นพระกริ่งพระชัยวัฒน์ที่ทรงคุณค่า และน่าสักการบูชาเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

ราคาเปิดประมูล 2900
เพิ่มขึ้นครั้งละ99
ราคาปัจจุบัน  
ราคาขั้นต่ำ2999
วันเปิดประมูลFeb. 9, 2013, 3:39 p.m.
วันปิดประมูลFeb. 11, 2013, 3:22 p.m.
ผู้ตั้งประมูลdarkwarlock(136)
รายละเอียดการโอน ธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : สภากาชาดไทย
ผู้ชนะการประมูลรัตนวดี(1030)
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม: #1

เมื่อ : Feb. 10, 2013, 9:55 p.m.

พระแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นครับ ถ้าตรวจสอบแล้วไม่แท้ผมคืนเงินเต็มบวกค่าเสียเวลาให้อีก 1,000 บาทครับ พูดตามจริงผมไม่สะดวกที่จะออกบัตรเนื่องจากช่วงนี้ต้องการใช้เงินมากครับ(ส่งออกบัตรบางครั้งอาจต้องรอถึง 20 วันกว่าจะแล้วเสร็จและได้รับเงิน) พระองค์นี้ที่ให้เช่าราคาจองก็เพราะเหตุผลเรื่องการเงิน และที่ยินยันว่าแท้เพราะรับพระมากับมือตัวเองที่สถานที่รับพระ มีใบอนุโมทนาบัตรพร้อมประทับตรามหาวิทยาลัยยืนยันการบูชา แต่ถ้าท่านผู้ชนะประมูลไม่สะดวกส่งออกบัตรเอง และอยากจะได้บัตรโดยผู้ตั้งประมูลเป็นผู้ส่งออกบัตรให้ผมก็ยินดีครับ ด้วยความเคารพ  darkwarlock

Feedback
darkwarlock(136)สถานะ: # goodคำชม

เมื่อ : Feb. 12, 2013, 6:10 p.m.

darkwarlock
ผู้ขาย
ขอบคุณครับพี่ ยินดีที่ได้รับใช้ครับ
รัตนวดี(1030)สถานะ: # goodคำชม

เมื่อ : Feb. 12, 2013, 12:59 p.m.

รัตนวดี
ผู้ซื้อ
ได้รับพระแล้วครับ ส่งถึงที่ การันตีครับ
ผู้เข้าร่วมราคา
รัตนวดี(1030)10-02-2013, 15:22:17  
ส่วนของสมาชิก
เหลือเวลาอีกปิดประมูลแล้ว
ราคาปัจจุบัน
ราคาขั้นต่ำ2999
รับจำนำพระ
routingsite