คุณอยู่ที่ » กระดานประมูล » ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก » !!!!!!!วัดใจ 50-.+ใบประกาศ!!!!!!! เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530 สวยๆ ติดที่ 4 พร้อมใบประกาศครั...

ชื่อพระเครื่อง : !!!!!!!วัดใจ 50-.+ใบประกาศ!!!!!!! เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530 สวยๆ ติดที่ 4 พร้อมใบประกาศครั...

ชื่อพระเครื่อง : !!!!!!!วัดใจ 50-.+ใบประกาศ!!!!!!! เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530 สวยๆ ติดที่ 4 พร้อมใบประกาศครั...

!!!!!!!วัดใจ 50-.+ใบประกาศ!!!!!!! เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530 สวยๆ ติดที่ 4 พร้อมใบประกาศครับ

!!!!!!!วัดใจ 50-.+ใบประกาศ!!!!!!! เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530 สวยๆ ติดที่ 4 พร้อมใบประกาศครับ
.........

!!!!!!!วัดใจ 50-.+ใบประกาศ!!!!!!! เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530 สวยๆ ติดที่ 4 พร้อมใบประกาศครับ
.........

ชื่อพระเครื่อง !!!!!!!วัดใจ 50-.+ใบประกาศ!!!!!!! เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530 สวยๆ ติดที่ 4 พร้อมใบประกาศครับ   ip-address
แบ่งปัน
รายละเอียด

!!!!!!!วัดใจ 50-.+ใบประกาศ!!!!!!! เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530 สวยๆ ติดที่ 4 พร้อมใบประกาศครับ

เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530


 
เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530
เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530

เหรียญพระชัยหลังช้าง เหรียญดังพิธีดีอีกเหรียญหนึ่งที่หยิบยกมากล่าวถึง เป็นเหรียญที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ แห่งวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ในนามคณะสงฆ์ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้น สืบเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2530

เป็นเหรียญปั๊มด้านหน้าเป็นรูปพระชัยวัฒน์ที่เรียกกันว่า "พระชัยหลังช้าง" ด้านหลังเป็นพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร." มีอักษรปรากฏบนเหรียญว่า "5 ธันวาคม 2530" และ "คณะสงฆ์สร้างในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ"

เหรียญพระชัยหลังช้าง เป็นเหรียญดีเพราะพิธีการจัดสร้างเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งเจตนาการจัดสร้างเพื่อนำรายได้จากการบริจาคบูชานั้น ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2530 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร มีพระเกจิอาจารย์ดังปลุกเสกมากมาย ประการสำคัญยิ่ง เหรียญพระชัยหลังช้าง มีสมเด็จพระสังฆราชถึง 2 พระองค์ ปลุกเสก นั้นคือ สมเด็จพระสังฆราช (วาส) วัดราชบพิธฯ และสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ที่ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อปี พ.ศ.2532

และ"เหรียญพระชัยหลังช้าง"มีสมเด็จพระราชาคณะที่ร่วมปลุกเสกอีก คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา สมเด็จพระวันรัต วัดโสมนัสวิหาร สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดปทุมคงคา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) วัดสระเกศ เมื่อครั้งยังเป็นที่พระพรหมคุณาภรณ์ แล้วยังมีพระเกจิอาจารย์ดังแห่งยุคนั้น อาทิ หลวงพ่อแพ แห่งวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี พระมหาวีระ ถาวโร (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) วัดท่าซุง หลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง พระอุดมสังวรเถร (อุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี พระครูฐาปนกิจสุนทร (เปิ่น) วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม หลวงปู่ม่น วัดเนินตาหมาก จังหวัดชลบุรี พระครูเกษมธรรมนันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม พระครูปริมานุรักษ์ (พูล) วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม


ที่สำคัญ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง ท่านเคยกล่าวไว้กับลูกศิษย์ของท่านว่า เหรียญพระชัยหลังช้าง นี้เป็นเหรียญที่มีพุทธานุภาพดีมากๆ กล่าวสำหรับพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลปัจจุบันนี้ มีความเป็นมาสืบเนื่องจากราชประเพณีหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาล เริ่มเมื่อ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชดำริว่า พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำพระองค์ที่เชิญไปในราชการศึกสงคราม ซึ่งเรียกกันว่า "พระชัยหลังช้าง" นั้น ได้เชิญไปประดิษฐานหน้าพุทธบัลลังก์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพราะเป็นพระพุทธรูปคู่บารมีมาด้วยกัน จึงขาดพระพุทธปฏิมาสำหรับถวายสักการะ ณ พระราชมณเฑียร จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ขึ้นแทน ถวายพระนามว่า พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาล

ในรัชกาลต่อมา เมื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ถือเป็นราชประเพณีที่จะต้องหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์สืบมาทุกรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ยังไม่ได้สร้างพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาล ในการพระราชพิธีจึงต้องเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช เป็นพระพุทธรูปประธานในงานพระราชพิธี ครั้น พ.ศ.2495 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาประทับพระนคร พ.ศ.2506 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลตามราชประเพณี และโปรดเกล้าฯ ให้ นายพิมาน มูลประมุข เป็นช่างปั้นหุ่น
พระพุทธรูป

พระเครื่องและเหรียญที่ระลึกที่มีพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" ประดิษฐานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า หรือด้านหลัง ถือว่าเป็นสิ่งมงคลที่น่าเก็บสะสมบูชาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเหรียญพระพุทธรูปของ วัดต่างๆ ที่มีตรา ภปร.ประดิษฐานอยู่ด้านหลังนั้นมีอยู่จำนวนมากเช่นกัน หลายๆ รุ่นมีพิธีการสร้างที่เข้มขลัง และมีพุทธศิลป์ที่งดงามอย่างยิ่ง ดั่งเช่นเหรียญพระพุทธ หรือเหรียญพุทธคุณ พระปรมาภิไธยย่อ ภปร.ที่เรียกขานกันว่า "เหรียญพระชัยหลังช้าง" สร้างโดยคณะสงฆ์ทั้ง 2 นิกายในปีมหามงคลเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธ.ค.2530เหรียญพระชัยหลังช้าง มีเนื้อทองคำ, เนื้อเงิน, เนื้อกะไหล่ทอง มูลเหตุที่นำรูป พระชัยหลังช้างมาจัดสร้างเพื่อเทิดพระเกียรติล้นเกล้าทั้งสอง พระองค์ ด้วยเห็นว่าพระชัย (หลังช้าง) เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง คู่บุญญาบารมีของปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ควรที่ประชาชนจะมีไว้สักการบูชา เพราะเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในพระองค์

ดังเช่น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรุงเทพฯ ได้ลิขิตไว้ว่า เหรียญพระชัยหลังช้าง "หากอยู่กับบ้านก็คุ้มบ้าน หากอยู่กับตัวก็คุ้มตัว" และเพื่อเป็นการยืนยันคำพูดดังกล่าว ท่านจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง "ปรากฏการณ์อันน่าพิศวงเกี่ยวด้วยเหรียญพระชัย (หลังช้าง)" ขึ้น โดยรวบรวมเรื่องราวจากผู้ที่ได้รับประสบการณ์จากเหรียญนี้มากมายหลายท่าน

เหรียญพระชัยหลังช้าง
เหรียญพระชัยหลังช้าง

เหรียญพระชัยหลังช้าง ความเป็นมาของ "พระชัยวัฒน์" เดิมมีพระนามว่า "พระชัย" หรือ "พระไชย" ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ออกพระนามเพิ่มว่า "พระไชยวัฒน์" และได้เปลี่ยนพระนามมาเป็น "พระชัยวัฒน์" ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลปัจจุบัน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร มีฉัตรปรุ 5 ชั้นปักกั้น หน้าตักกว้าง 7 นิ้ว สูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี 9 นิ้ว มีพัดแฉกหล่อด้วยเงินปักข้างหน้า ที่ฐานมีคำจารึก ซึ่งเป็นต้นแบบในการนำมาสร้าง เหรียญพระชัยหลังช้าง

- รับประกันแท้ 100% ครับ

ราคาเปิดประมูล 40
เพิ่มขึ้นครั้งละ10
ราคาปัจจุบัน  
ราคาขั้นต่ำ50
วันเปิดประมูล25 กันยายน 2012, 22:47:00
วันปิดประมูล26 กันยายน 2012, 22:50:15
ผู้ตั้งประมูลassawin(1488)
รายละเอียดการโอน ธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : ถนนเทพารักษ์
ผู้ชนะการประมูลair chiangmai(137)
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม: #1

เมื่อ : 25 กันยายน 2012, 23:02:53

 

มีรายการวัดใจ 50-. + บัตร DD-PRA , ใบประกาศ  หลายรายการ  เรียนเชิญแวะชมครับ

2052246!!!!!!!วัดใจ 50-.+ บัตร DD-PRA!!!!!!! เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์(โต) เนื้อทองแดง ปี2531 วัดระฆังฯ กรุงเทพฯ สวยๆ พร้อมบัตรรับรองDD-PRAครับ  
2052260!!!!!!!วัดใจ 50-.+ บัตร DD-PRA!!!!!!! พระสมเด็จหลังลายเซ็นต์ หลวงพ่อเชื้อ วัดสะพานสูง บางซื่อ กรุงเทพฯ สวยๆ พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA ครับ  
2052386!!!!!!!วัดใจ 50-.!!!!!!! พระบัวเข็ม 2 องค์ พิมพ์อุปคุต+พิมพ์สาวกจกบาตร วัดชนะสงคราม หายาก องค์เล็กน่ารัก ขนาดห้อยคอ รักทองเก่าเต็มองค์ แท้ดูง่าย สวยๆ ครับ
2052306!!!!!!!วัดใจ 50-.+ใบประกาศ!!!!!!! พระเนื้อดินลีลา ๒๕ พุทธศตวรรษ จีวรริ้ว ปี ๒๕๐๐ พิธียิ่งใหญ่ สวยๆ ติดที่ 2 พร้อมใบประกาศครับ  
2052226!!!!!!!วัดใจ 50-.+ บัตร DD-PRA!!!!!!! พระกรุวัดแม่นางปลื้ม เนื้อดิน จ.อยุธยา พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA ครับ  
2052377!!!!!!!วัดใจ 50-.+ใบประกาศ!!!!!!! เหรียญพระชัยหลังช้าง ภ.ป.ร. ปี 2530 สวยๆ ติดที่ 4 พร้อมใบประกาศครับ  
2052354!!!!!!!วัดใจ 50-.+ใบประกาศ!!!!!!! เหรียญ ร .9 นั่งบัลลังก์ เนื้ออัลปาก้า ฉลองปีกาญจนาภิเษก สร้างปี 2539 สวยๆ ติดที่ 2 พร้อมใบประกาศครับ  
2052331!!!!!!!วัดใจ 50-.+ใบประกาศ!!!!!!! เหรียญคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ สร้างโรงพยาบาลภูมิพลฯ พิธีใหญ่กองทัพอากาศสร้าง ปี 2522 สวยๆ ติดที่ 3 พร้อมใบประกาศครับ  
2052281!!!!!วัดใจ 50-.+ บัตร DD-PRA!!!!!!! เหรียญครูบาศรีวิชัย หลังพระเจดีย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จ.เชียงใหม่ ปี 2515 เนื้อทองแดง สวยๆ พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA ครับ  
2052370!!!!!!!วัดใจ 50-.+ใบประกาศ!!!!!!! เหรียญรุ่น 8 เหรียญเสมาใหญ่ หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย อยุธยา ปลุกเสกไตรมาสปี 2535 สวยๆ ติดที่ 4 พร้อมใบประกาศ+กล่องเดิมจากวัดครับ  
2052264!!!!!วัดใจ 50-.+ บัตร DD-PRA!!!!!!! เหรียญหลวงปู่แหวน เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง หลัง ภปร ปี2521 วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ สวยๆพร้อมบัตร DD-PRA ครับ  
2052179!!!!!!! วัดใจ 50-.+บัตร DD-PRA !!!!!!! เหรียญหลวงพ่อเกษม หลัง ภ.ป.ร. เนื้อทองแดง พิมพ์เล็ก ปี2523 สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง สวยๆ พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA ครับ  
2052193!!!!!!!วัดใจ 50-.+ บัตร DD-PRA!!!!!!! เหรียญหลวงพ่อคูณ ออกวัดตลาดไทรเก่า ปี22 เนื้อทองแดง สวยๆ พร้อมบัตรรับรอง DD-PRA ครับ  
 

 

Feedback
assawin(1488)สถานะ: # goodคำชม

เมื่อ : 8 ตุลาคม 2012, 12:58:28

assawin
ผู้ขาย
ลูกค้าชั้นดี เครดิตเยี่ยม ขอบคุณครับ
air chiangmai(137)สถานะ: # goodคำชม

เมื่อ : 3 ตุลาคม 2012, 21:19:08

air chiangmai
ผู้ซื้อ
ส่งไว ได้รับพระแล้ว เชื่อได้ครับ
ผู้เข้าร่วมราคา
แสดงทั้งหมด 30 รายการ
ziggaza(339)26-09-2012, 10:06:57  autobid
creammy(262)(2)26-09-2012, 10:32:40  
ziggaza(339)26-09-2012, 10:32:40  autobid
creammy(262)(2)26-09-2012, 10:32:42  
ziggaza(339)26-09-2012, 10:32:42  autobid
chukiat(286)26-09-2012, 16:32:08  
ziggaza(339)26-09-2012, 16:32:08  autobid
chukiat(286)26-09-2012, 17:05:14  
ziggaza(339)26-09-2012, 17:05:14  autobid
duk007(146)26-09-2012, 17:51:57  
ziggaza(339)26-09-2012, 17:51:57  autobid
duk007(146)26-09-2012, 17:53:11  
ziggaza(339)26-09-2012, 17:53:11  autobid
duk007(146)26-09-2012, 17:54:00  
air chiangmai(137)26-09-2012, 22:20:57  
ส่วนของสมาชิก
เหลือเวลาอีกปิดประมูลแล้ว
ราคาปัจจุบัน
ราคาขั้นต่ำ50
รับจำนำพระ
routingsite