คุณอยู่ที่ » กระดานประมูล » พระบูชา รูปถ่าย » รูปภาพพิมพ์ 108 เกจิที่ร่วมปลุกเสก พระ 25 พุทธศตวรรษ เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2500 ที่วัดสุทัศน์

ชื่อพระเครื่อง : รูปภาพพิมพ์ 108 เกจิที่ร่วมปลุกเสก พระ 25 พุทธศตวรรษ เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2500 ที่วัดสุทัศน์

ชื่อพระเครื่อง : รูปภาพพิมพ์ 108 เกจิที่ร่วมปลุกเสก พระ 25 พุทธศตวรรษ เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2500 ที่วัดสุทัศน์

รูปภาพพิมพ์ 108 เกจิที่ร่วมปลุกเสก พระ 25 พุทธศตวรรษ เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2500 ที่วัดสุทัศน์

ชื่อพระเครื่อง รูปภาพพิมพ์ 108 เกจิที่ร่วมปลุกเสก พระ 25 พุทธศตวรรษ เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2500 ที่วัดสุทัศน์   ip-address
แบ่งปัน
รายละเอียด

รูปภาพพิมพ์ย้อนยุค 108 เกจิที่ร่วมปลุกเสก พระ 25 พุทธศตวรรษ
เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2500 ที่วัดสุทัศน์
ขนาด 24 X 9 นิ้ว
สุดยอดเกจิอาจารย์ทั่วทุกภาคของแผ่นดินสยามร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก 108 รูป มีดังนี้

1. พระครูอาคมสุนทร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
2. พระครูสุนทรสมาธิวัตร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
3. พระญาณาภิรัต วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
4.พระครูพิบูลย์บรรณวัตร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
5.พระครูสุนทรศีลาจารย์ วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
6.พระครูพิศาลสรกิจ อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
7.พระมหาสวน อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
8.พระอำนวย อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
9.พระปลัดสุพจน์ อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
10.พระครูวิสิษฐ์วิหารการ อ.พระนคร วัดชนะสงคราม จ.พระนคร
11.พระสุธรรมธีรคุณ (หลวงพ่อวงษ์) วัดสระเกศ จ.พระนคร
12.พระอาจารย์สา อ.พระนคร วัดชนัดดาราม จ.พระนคร
13.พระปลัดแพง อ.พระนคร วัดมหาธาตุฯ จ.พระนคร
14.พระวิสุทธิสมโพธิ อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
15.พระวรเวทย์คุณาจารย์ อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
16.พระครูฐาปนกิจประสาท อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
17.พระอินทรสมาจารย์ อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
18.พระครูวินัยธร (เฟื่อง ) อ.พระนคร วัดสัมพันธ์วงศ์ จ.พระนคร
19.พระครูภักดิ์ อ.พระโขนง วัดบึงทองหลาง จ.พระนคร
20.พระครูกัลญาณวิสุทธิ อ.ยานนาวา วัดดอนทวาย จ.พระนคร
21.พระอาจารย์มี อ.ยานนาวา วัดสวนพลู จ.พระนคร
22.พระอาจารย์เหมือน อ.บางเขม วัดโรงหีบ จ.พระนคร
23.พระหลวงวิจิตร อ.ดุสิต วัดสะพานสูง จ.พระนคร
24.พระอาจารย์หุ่น อ.มีนบุรี วัดบางขวด จ.พระนคร
25.พระราชโมลี อ.บางกอกน้อย วัดระฆัง จ.ธนบุรี
26.หลวงวิชิตชโลธร วัดสันติธรรมาราม จ.ธนบุรี
27.พรครูโสภณกัลญานุวัตร วัดกัลญาณมิตร จ.ธนบุรี
28.พระครูภาวนาภิรัต อ.บางขุนเทียน วัดหนัง จ. ธนบุรี
29.พระครูทิวากรคุณ อ.ตลิ่งชัน วัดตลิ่งชัน จ.ธนบุรี
30.พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ วัดโพธินิมิตร จ.ธนบุรี
31.พระครูญาณสิทธิ์ อ.ตลิ่งชัน วัดราชสิทธาราม จ.ธนบุรี
32.พระอาจารย์มา อ.ตลิ่งชัน วัดราชสิทธาราม จ.ธนบุรี
33.พระอาจารย์หวน อ.ตลิ่งชัน วัดพิกุล จ.ธนบุรี
34.พระมหาธีรวัฒน์ อ.ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ จ.ธนบุรี
35.พระอาจารย์จ้าย อ.ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ จ.ธนบุรี
36.พระอาจารย์อินทร์ อ.ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ จ.ธนบุรี
37.พระครูกิจจาภิรมย์ อ.บางกอกใหญ่ วัดอรุณราชวราราม จ.ธนบุรี
38.พระครูวินัยสังวร อ.ธนบุรี วัดประยูรวงศวาส จ.ธนบุรี
39.พระสุขุมธรรมาจารย์ อ.ธนบุรี วัดหงษ์รัตนราม จ.ธนบุรี
40.พระครูพรหมวินิต อ.ธนบุรี วัดหงษ์รัตนาราม จ.ธนบุรี
41.พระอาจารย์อิน อ.คลองสาน วัดสุวรรณอุบาสิการ จ.ธนบุรี
42.พระครูวิริยกิจ อ.คลองสาน วัดประดู่ฉิมพลี จ.ธนบุรี
43.พระปรีชานนทมุนี อ.บางบัวทอง วัดโมลี จ.นนทบุรี
44.พระครูปลัดแฉ่ง (หลวงพ่อแฉ่ง) อ.ปากเกร็ด วัดศรีรัตนาราม จ.นนทบุรี
45.พระปลัดยัง (หลวงพ่อยัง) อ.ปากเกร็ด วัดบางจาก จ.นนทบุรี
46.พระอาจารย์สมจิต วัดป่ากระเหรี่ยง จ.ราชบุรี
47.พระอาจารย์แทน อ.เมือง วัดธรรมเสน จ.ราชบุรี
48.พระครูบิน อ.บางแพ วัดแก้ว จ.ราชบุรี
49.พระอินทร์เขมาจารย์ อ.เมือง วัดช่องลม จ.ราชบุรี
50.พระธรรมวาทีคณาจารย์ อ.เมือง วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
51.พระครูสังฆวิชัย วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
52.พระอาจารย์สำเนียง อ.บางเลน วัดเวทุนาราม จ.นครปฐม
53.พระอาจารย์เต๋ อ.กำแพงแสน วัดสามง่าม จ.นครปฐม
54.พระอาจารย์แปลก อ.เมือง วัดสระบัว จ.ปทุมธานี
55.พระครูปลัดทุ่ง อ.เมือง วัดเทียมถวาย จ.ปทุมธานี
56.พระครูบวรธรรมกิจ อ.เมือง วัดโบสถ์ จ.ปทุธานี
57.พระครูโสภณสมาจารย์ อ.เมือง วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี
58.พระครูวิสุทธิรังสี อ.เมือง วัดเหนือ จ.กาญจนบุรี
59. พระมุจจรินโมฬี อ.หนองจิก วัดมุจจริน จ.ปัตตานี
60. พระครูรอด อ.เมือง วัดประดู่ จ.นครศรีธรรมราช
61. พระครูวิศิษฐ์อรรถการ อ.ฉวาง วัดสวนขวัญ จ.นครศรีธรรมราช
62. พระครูสิทธิธรรมาจารย์ (พระอาจารย์ลี ) วัดโศกการาม จ.สมุทรปราการ
63. พระอาจารย์บุตร อ.เมือง วัดใหม่บางปลากด จ.สมุทรปราการ
64. พระอาจารย์แสวง อ.พระประแดง วัดกลางสวน จ.สมุทรปราการ
65. พระครูศิริสรคุณ อ.เมือง วัดท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
66. พระครูสมุทรสุนทร อ.เมือง วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม
67. พระสุทธิสารวุฒาจารย์ อ.อัมพวา วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม
68. พระอาจารย์อ๊วง อ.อัมพวา วัดบางคณาทอง จ.สมุทรสงคราม
69. พระครูไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง ) อ.กระทุ่มแบน วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร
70. พระครูวิเศษสมุทรคุณ อ.กระทุ่มแบน วัดดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร
71. พระครูสักขิตวันมุนี อ.เมือง วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี
72. พระอาจาย์แต้ม อ.เมือง วัดพระลอย จ.สุพรรณบุรี
73. พระครูโฆษิตธรรมสาร (ครื้น) อ.เมือง วัดสังโฆ จ.สุพรรณบุรี
74. พระครูวรกิจวินิจฉัย (พริ้ง) อ.เมือง วัดวรจันทร์ จ.สุพรรณบุรี
75. พระครูสำฤทธิ์ (เอี้ยง) อ.เมือง วัดอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
76. พระวรพจน์ปัญญาจารย์ อ.เมือง วัดอรัญญิการาม จ.ชลบุรี
77. พระครูธรรมาวุฒิคุณ อ.เมือง วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
78. พระครูธรรมธร (หลาย) อ.เมือง วัดราษฎร์บำรุง จ.ชลบุรี
79. พระอาจารย์บุญมี อ.บางละมุง วัดโพธิ์สัมพันธ์ จ.ชลบุรี
80. พระพรหมนคราจารย์ อ.พรหมบุรี วัดแจ้งพรหมนคร จ.สิงห์บุรี
81. พระครูศรีพรหมโศกิต (แพ) อ.พรหมบุรี วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
82. พระชัยนาทมุนี อ.เมือง วัดบรมธาตุ จ.ชัยนาท
83. พระอาจารย์หอม (หลวงพ่อหอม) อ.เมือง วัดชากหมาก จ.ระยอง
84. พระอาจารย์เมือง อ.แม่ทา วัดท่าแพ จ.ลำปาง
85. พระครูอุทัยธรรมธานี อ.เมือง วัดท้าวอุ่ทอง จ.ปราจีนบุรี
86. พระครูวิมลศีลจารย์ อ.ประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
87. พระครูสุนทรธรรมประกาศ อ.ปากพลี วัดโพธิ์ปากพลี จ.นครนายก
88. พระครูบาวัง อ.เมือง วัดบ้านเด่น จ.ตาก
89. พระครูสวรรควิริยกิจ อ.เมือง วัดสวรรคนิเวส จ.แพร่
90. พระครูจันทร อ.ชุมแสง วัดคลองระนง ค์ จ.นครสวรรหลวงพ่อจันทร์
91. พระครูสีลกิติคุณ (อั้น) วัดพระญาติฯ อ.พระนครศรีฯ จ.อยุธยา
92. พระอาจารย์แจ่ม วัดวังแดงเหนือ อ.พระนครศรีฯ จ.อยุธยา
93. พระครูเล็ก วัดบางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา
94. พระอาจารย์มี วัดอินทราราม อ.เสนา จ.อยุธยา
95. พระอาจารย์หวาน วัดดอกไม้ อ.บางปะหัน จ.อยุธยา
96. พระอาจารย์หน่าย วัดบ้านแจ้ง อ.บางปะหัน จ.อยุธยา
97. พระครูประสาทวิทยาคม (นอ) วัดกลาง อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
98. พระอาจารย์จง (หลวงพ่อจง) วัดหน้าต่างนอก อ.บางไพร จ.อยุธยา
99. พระอธิการเจาะ วัดประตูโลกเชษฐ์ อ.เสนา จ.อยุธยา
100. พระอาจารย์ศรี วัดสระแก อ.พระนครศรีฯ จ.อยุธยา
101. พระสุวรรณมุนี (ชิต) วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.อยุธยา
102. พระครูศุข วัดโตนดหลวง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
103. พระครูพิบูลย์ศีลาจารย์ วัดโพธิ์กรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
104. พระครูทบ (หลวงพ่อทบ) วัดสว่างอรุณ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
105. พระสวรรคนายก วัดสุวรรคคาราม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
106. พระโบราณวัตถาจารย์ วัดราชธานี จ.สุโขทัย
107. พระครูปี้ วัดกิ่งลานหอย กิ่ง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
108. พระครูวิบูลย์สมุทร วัดเสด็จ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

เป็นภาพเหตุการณ์สำคัญแห่งประวัติศาสตร์ (ภาพขาวดำ)

ราคาเปิดประมูล 299
เพิ่มขึ้นครั้งละ25
ราคาปัจจุบัน  
ราคาขั้นต่ำ324
วันเปิดประมูลAug. 14, 2012, 11:54 a.m.
วันปิดประมูลAug. 15, 2012, 4:51 p.m.
ผู้ตั้งประมูลnobel(1618)
รายละเอียดการโอน ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน
ผู้ชนะการประมูลterktextile(110)(1)
Feedback
nobel(1618)สถานะ: # goodคำชม

เมื่อ : Sept. 10, 2012, 11:18 a.m.

nobel
ผู้ขาย
ขอบคุณมากคะ สำหรับความไว้วางใจ สมาชิกท่านนี้สุดยอดจริง ๆ เครดิตดีมาก เชื่อถือได้ การันตีให้เลย ยินดีรับใช้และให้บริการในโอกาสต่อไปนะคะ
terktextile(110)(1)สถานะ: # goodคำชม

เมื่อ : Sept. 2, 2012, 2:58 p.m.

terktextile
ผู้ซื้อ
โอนเงินหั้ยแล้วคับ 324 บาท เวลา 14.57 น.วันที่ 2 กันยายน 2555
ผู้เข้าร่วมราคา
terktextile(110)(1)14-08-2012, 16:51:12  
ส่วนของสมาชิก
เหลือเวลาอีกปิดประมูลแล้ว
ราคาปัจจุบัน
ราคาขั้นต่ำ324
รับจำนำพระ
routingsite